ENERGY AUDITS

ENERGY AUDITS

Het afsluiten van contracten voor de verkoop van energie en certificaten is noodzakelijk voor het slagen van investeringen in groenestroomprojecten. NPG energy beschikt over sterke ervaring in dit domein en de daarbij horende regelgeving. NPG energy onderhandelt de best mogelijke contracten met derde partijen zoals energieleveranciers die hier een blijvende behoefte aan hebben.

Dit aspect zal steeds belangrijker worden: men kan verwachten dat de subsidies zullen dalen indien de energieprijs blijft stijgen. Het subsidieregime zal gradueel verdwijnen en veranderen in een economisch model: het optimaliseren van de output zal een sleutelrol spelen in het succes.